Cán bộ giảng dạy

TT
HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC
HÌNH ẢNH
1
PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ Chủ nhiệm Bộ môn
Chi tiết
2
PGS.TS Đậu Văn Ngọ
Giám đốc BKTECHs
Chi tiết
3
TS. Đào Hồng Hải
Phó Trưởng Khoa - Trưởng phòng TN Địa kỹ thuật
Chi tiết
4
PGS.TS Nguyễn Đình Tứ
Chánh Văn phòng ĐHQG
Chi tiết
5
TS. Võ Đại Nhật
Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng
Chi tiết
6
TS. Ngô Tấn Phong
PGĐ Phân hiệu ĐHQG tại tỉnh Bến Tre
Chi tiết
7
TS. Kiều Lê Thủy Chung
Giảng viên
Chi tiết
8
TS. Tô Viết Nam
Giảng viên
Chi tiết
9
TS. Phạm Minh Tuấn
Giảng viên
Chi tiết
10
ThS. Võ Thanh Long
Giảng viên
Chi tiết
11
ThS. Phù Nhật Truyền
Nghiên cứu viên
Chi tiết
 
 
 
 
 
Go to top