Tham quan và làm việc với Công ty Thế giới Kỹ thuật

Ngày cập nhật 20-03-2021


Để tìm kiếm cơ hội hợp tác, học bổng, thực tập và công việc cho Giảng viên và Sinh viên, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Cty BKtechs - Trường Đại học Bách Khoa- ĐHQG Tp. HCM (http://www.geopet.hcmut.edu.vn) tổ chức buổi tham quan và làm việc với Công ty Thế giới Kỹ thuật (Technical World).

Trân trọng cám ơn Ban Tổng Giám đốc và Thành viên đã tiếp đón
 
 
 
 
 
 
Go to top