Học bổng của chính phủ Hàn Quốc, Dự án BK21

Ngày cập nhật 08-04-2021


Phòng Quan hệ Đối ngoại kính chuyển quí Thầy/Cô thông tin học bổng của chính phủ Hàn Quốc, Dự án BK21. Thông tin chi tiết quí Thầy/Cô vui lòng tham khảo tại liên kết: https://drive.google.com/drive/folders/1dDDvmDfNx74QaFO1gL0WvyY4iOlG0vXW?usp=sharing

 
Trân trọng kính chào.
 

Các bài khác:

 
 
 
 
 
Go to top