Sinh viên chuyên ngành Địa chất môi trường bảo vệ LVTN

Ngày cập nhật 09-09-2021


Bộ môn Tài nguyên Trái Đất và Môi trường - Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học cho Sinh viên chuyên ngành Địa chất môi trường.

Các đề tài liên quan đến: ô nhiễm asen trong nước dưới đất và các gải pháp xử lý; đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong nguồn nước mặt; đánh giá tác động môi trường khu vực nhà máy nhiệt điện; đánh giá tác động môi trường dự án đô thị lấn biển; đánh giá biến động sử dụng đất các khu đô thị, v.v….

 

Các bài khác:

 
 
 
 
 
Go to top