Xử lý trượt lở khu vực Thành phố Đà Lạt

Ngày cập nhật 14-04-2021


Tai biến trượt - sạt lở luôn tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của người dân. Khoa kỹ thuật Địa chất và Dầu khí(http://www.geopet.hcmut.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-nam...), Cty BKtechs - Trường Đại học Bách Khoa Tp. HCM cùng các đối tác Nhật Bản như Cty Cp. Kỹ thuật Địa chất Kawasaki (KGE), Okasanlivic, Fukken Minami, SE, ect. đang thực hiện việc xử lý sụt trượt ở khu vực Đà Lạt.
 
 
 
 
 
Go to top