Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật Dầu khí

Ngày cập nhật 14-01-2022


1. Học viên Tạ Văn Cường
- Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và tối ưu hóa choòng khoan PDC trong khoảng khoan tầng Mioxen hạ tại vùng Mỏ X bể Nam Côn Sơn
- Ngành: Kỹ thuật Dầu khí
- Tập thể hướng dẫn: - TS. Đỗ Quang Khánh
                                   - TS. Ngô Hữu Hải
 
2. Học viên Nguyễn Phạm Xuân Mai
- Tên đề tài: Mô hình hóa ổn định thành giếng đối với các giếng dầu khí có áp suất cao, nhiệt độ cao.
- Ngành: Kỹ thuật Dầu khí
- Tập thể hướng dẫn: TS. Đỗ Quang Khánh
 
Thời gian bảo vệ: Bắt đầu từ 09g00, ngày 21/01/2022 (thứ 6)
Địa điểm: Học viên bảo vệ trực tuyến theo link: https://meet.google.com/dxd-ixtr-xxs
 
 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top