Buổi hội thảo chuẩn bị ra bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa của NCS Nguyễn Tuấn

Ngày cập nhật 26-09-2023


  • Tên đề tài: Nguồn gốc cát kết trong trầm tích Miocen hạ vùng Tây-Bắc và Trung Tâm bể Cửu Long
  • Ngành: Kỹ thuật Dầu khí
  • Tập thể hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Xuân - GS.TS. Trần Văn Trị
  • Thời gian: 09h00-11h30, thứ 3, ngày 03/10/2023
  • Địa điểm: Phòng 204B8 - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường ĐHBK-ĐHQG HCM; Số 268 Lý Thường Kiệt - Phường 14 - Quận 10 - TP.HCM. 
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top