Hội thảo Bộ môn lần 2 chuẩn bị bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Khoa của NCS Lê Quân

Ngày cập nhật 02-06-2022


Tên đề tài/hướng nghiên cứu: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC HẠT RỜI BỌC VẢI ĐỊA KỸ THUẬT TRONG CẢI TẠO NỀN ĐẤT YẾU

Ngành: Kỹ thuật Địa chất

CBHD 1: TS. VÕ ĐẠI NHẬT

CBHD 2: PGS.TS. NGUYỄN VIỆT KỲ

Địa điểm tổ chức:  204B8

Ngày giờ tổ chức: 08-6-2022

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top