Empower E&P Workflow with SLB Software 2024

- Date: 09-11AM, Saturday,16th, March 2024
- Venue: 204 - B8, Ho Chi Minh University of Technology
- Agenda:
   + Seismic Interpretation and its application using Petrel software;
   + Reserve estimation and its uncertainty;
   + Exploration Geology;
   + Techlog wellbore platform for Petrophysics Interpretation and Geomechanics;
   + Reservoir Engineering Update;

Contact Info: MEng. Thai Ba Ngoc-0972427755


Quý Thầy, Cô vui lòng đăng ký tham dự tại link sau đây để ban tổ chức có thể đón tiếp chu đáo nhất:  Seminar - SLB Software Technology - Google Biểu mẫu

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top