Workshop về Geophysical & Geo-technical workshop với đối tác Peneson Company (China)

Ngày cập nhật 02-11-2023


Workshop về Geophysical & Geo-technical workshop với đối tác Peneson Company (China), doanh nghiệp khoa học công nghệ tập trung nghiên cứu về khảo sát địa chất - địa vật lý biển

  1. Application of multifunctional in-situ testing in Offshore Engineering; by Ms. Susan ( Song Yuqun), General Manager of Peneson (Sanya)
  2. BGP- Bridging to Discovery, by Mr. Bai Yushan, Managing Director of BGP Geophysical Myanmar Limited
  3. Q & A, collaboration between HCM UT / Peneson/ BGP

Thông tin thời gian và địa điếm như sau:

Thời gian: 14g00, thứ 5, ngày 02/11/2023

Phòng: 204 B8

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top