Chương trình Lễ Tốt nghiệp Tháng 4 năm 2021

Ngày cập nhật 14-04-2021


HỘI TRƯỜNG A5 - ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

Thời gian

Sự kiện

6g30 – 7g00

Đón tiếp đại biểu, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên & phụ huynh thuộc Nhóm 1 (299) vào hội trường.

7g00 – 7g15

Văn nghệ chào mừng

7g15 – 7g25

Nghi thức chào cờ, Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu

7g25 – 7g35

Diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng

7g35 – 7g50

Trao bằng Tiến sĩ (5)

7g50 – 7g55

Khen thưởng sinh viên hệ Vừa làm vừa học (4)

7g55 – 8g00

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên PFIEV (7)

8g00 – 8h05

  • Phát biểu của khách mời

8g05 – 8h15

  • Phát biểu của sinh viên

8g15 – 8g30

  • Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Cơ khí (114)

8g30 – 8g40

  • Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Trung tâm Đào tạo Bảo dưỡng Công nghiệp (26)

8g40 – 8h50

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật Giao thông (48)

8g50 – 9g00

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Công nghệ Vật liệu (36)

9g00 – 9g05

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí (18)

9g05 – 9g15

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Khoa học Ứng dụng (34)

9g15

Kết thúc chương trình lễ Nhóm 1

9g15 – 9g25

Nghỉ giải lao – Nhóm 1 rời hội trường – Nhóm 2 (381) vào hội trường

9g25 – 9g35

  • Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật Hóa học (60)

9g35 – 9h50

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (71)

9g50 – 10g25

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng (250)

10g25 – 10g35

Nghỉ giải lao – Nhóm 2 rời hội trường – Nhóm 3 (301) vào hội trường

10g35 – 10g45

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Môi trường và Tài nguyên (39)

10g45 – 10g55

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Quản lý Công nghiệp (36)

10g55 – 11g30

Trao bằng tốt nghiệp sinh viên Khoa Điện - Điện tử (226)

11g30

Kết thúc

 
 

Các bài khác:

 
 
 
 
 
Go to top