Quốc Tế

Ngày cập nhật 20-02-2022


Khoa là một thành viên tích cực của chương trình AUN/SEED-Net trong lĩnh vực Kỹ thuật địa chất.

Được sự phân công của trường, Khoa tham gia điều hành chương trình cao học EU-EMMC về Mô phỏng môi trường liên tục.

Các công ty dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí quốc tế làm việc tại Việt nam:

Công ty dầu khí BP

Liên doanh khai thác Dầu khí Việt – Nhật (JVPC), Việt nam – Malaysia (Petronas)

Liên doanh Dầu khí Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, Hoàn Vũ JOC...

Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí SCHLUMBERGERHALLIBURTONBJBAKER ...

Các trường đại học và tổ chức quốc tế:

Trường đại học Adelaide (Australia), Heriot Watt (Scotland), NTNU (Norway), Gadjah Mada (Indonesia), Dầu khí (Brunei), Osaka (Nhật Bản), AIT (Thái Lan); Viện tài nguyên và khoáng sản Hàn Quốc...

Hiệp hội kỹ sư dầu khí quốc tế (SPE) và Hiệp hội các nhà Địa chất dầu khí Hoa Kỳ (AAPG) ...

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top