Để liên hệ với khoa vui lòng điện thoại hoặc gửi mail theo các thông tin sau:

1. Số điện thoại và số Fax trực tiếp của khoa 028.38654086 hoặc email: geopet@hcmut.edu.vn

2. Điện thoại liên hệ 028.38647256, bấm tiếp số nội bộ: 5777

3. Một số cán bộ Lý lịch khoa học vui lòng bấm vào tên Cán bộ để biết thông tin về cán bộ đó

 
STT
Thông tin chung
Hình ảnh
Thông tin khoa học
1
TS. Bùi Trọng Vinh
Chức vụ: Trưởng Khoa
Bộ môn: CNBM. Tài nguyên Trái đất & Môi trường
Điện thoại: 5780
Lĩnh vực chuyên môn: Bảo vệ môi trường đới bờ biển, tràn dầu, địa chất môi trường và tài nguyên, tai biến địa chất
TS. Bùi Trọng Vinh

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất sử dụng công nghệ GNSS khu vực cao nguyên phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội
- Nghiên cứu phân vùng ổn định khu vực bờ sông đồng bằng Sông Cửu Long và các giải pháp bảo vệ bờ 
- Đánh giá tác động môi trường của các dự án phát triển du lịch, điện gió và điện mặt trời vùng đới bờ biển khu vực Khánh Hòa, Bình Thuận, Vũng Tàu và  biển Tây Nam Bộ 
- Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm ao xoáy /dòng rip khu vực bãi tắm du lịch khu vực biển Vũng Tàu, Nha Trang
- Nghiên cứu xây dựng kho ngầm dự trữ năng lượng (dầu, khí hoá lỏng) Dung Quất, Bà Rịa Vũng Tàu
- Nghiên cứu xây dựng kho ngầm dự trữ an ninh lương thực, thực phẩm (cá, thịt, rau củ quả) vùng Lâm Đồng
- Nghiên cứu phát triển bền vững các khu vực phát triển kinh tế du lịch đới bờ biển và vùng cao nguyên; 
- Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm môi trường khu vực đới bờ biển Việt Nam

2
TS. Đào Hồng Hải
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Bộ môn: BM. Địa kỹ thuật
Điện thoại: 5779
Lĩnh vực chuyên môn: Tài nguyên nước dưới đất - Địa chất thủy văn công trình
TS. Đào Hồng Hải

- Giảm thiểu ảnh hưởng của xâm nhập mặn để cải thiện an ninh lương thực và nguồn nước tại các vùng duyên hải dưới sự thay đổi của kinh tế xã hội và khí hậu.

- Nghiên cứu và thiết kế tối ưu hóa mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất.

- Đánh giá tính bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất các khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

- Sử dụng phương pháp mô hình đánh giá hiện trạng, dự báo và đề xuất các giải pháp khai thác bền vững nguồn tài nguyên nước dưới đất dưới tác động của hoạt động khai thác và biến đổi khí hậu.

- Đánh giá xâm nhập mặn của các tầng chứa nước khu vực ven biển Việt Nam phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước dưới đất.

3
PGS.TS. Phạm Sơn Tùng
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Đào tạo
Bộ môn: Khoan và khai thác dầu khí
Điện thoại: 5776
Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng; Cơ học đất; Nền móng; Kết cấu; Cơ lưu chất; Mô hình hóa; Dầu khí
PGS.TS. Phạm Sơn Tùng

- Cơ học chất lỏng trong môi trường lỗ rỗng và môi trường liên tục

- Cơ học chất rắn

- Cơ học phá hủy

- Mô phỏng số hoặc sử dụng phần mềm

- Khoan và khai thác dầu khí

- Thu gom vận chuyển dầu khí

- Địa thống kê

- Địa chất

- Phân tích số liệu khai thác

4
TS. Mai Cao Lân
Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn
Bộ môn: Khoan và khai thác dầu khí
Điện thoại: 5767
Lĩnh vực chuyên môn: Phân tích và tối ưu hoá khai thác dầu khí; Mô hình hoá tích hợp quá trình khai thác dầu khí; Tính toán đảm bảo dòng chảy; Thu hồi dầu tăng cường; Hoàn thiện giếng và kích thích vỉa dầu khí
TS. Mai Cao Lân

- Khảo sát cơ chế và biện pháp kiểm soát sa lắng muối trong các giếng khai thác dầu khí

- Khảo sát định lượng mức độ nhiễm bẩn khu vực cận đáy giếng của một nhóm giếng khai thác 

- Thiết kế và dự đoán hiệu quả kích thích vỉa cho giếng khai thác dầu khí

- Ứng dụng Deep Learning để giám sát động thái của vỉa dầu khí trong quá trình khai thác, nhận diện và đánh giá khả năng xảy ra các sự cố

5
TS. Ngô Tấn Phong
Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn
Bộ môn: Địa kỹ thuật
Điện thoại: 5770
Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật Địa chất
TS. Ngô Tấn Phong

- Xử lý nền đất yếu nhiễm mặn khu vực ĐBSCL;

- Xâm nhập mặn khu vực tỉnh Bến Tre.

6
TS. Nguyễn Xuân Khá
Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn
Bộ môn: Kỹ thuật Địa chất Dầu khí
Điện thoại: 5772
TS. Nguyễn Xuân Khá
  •  Đánh giá đặc trưng rỗng thấm đá móng mỏ Bạch Hổ bằng tài liệu địa vật lý giếng khoan.
  •  Áp dụng phương pháp thăm dò điện đánh giá cấu trúc địa chất; tìm kiếm nước ngầm
7
TS. Đặng Thương Huyền
Chức vụ: Giảng viên
Bộ môn: Tài nguyên Trái đất và Môi trường
Điện thoại: 5771
Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật môi trường và đô thị
TS. Đặng Thương Huyền

- Tích trữ carbon trong rừng ngập mặn
- Địa hoá môi trường: trầm tích, nước dưới đất
- Xử lý ô nhiễm môi trường nước và đất: dioxin, arsen, fluoride, ...
- Tổng hợp các phụ phẩm nông nghiệp thành các sản phẩm hữu ích phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

8
PGS.TS Trần Văn Xuân
Chức vụ: Giảng viên
Bộ môn: Kỹ thuật Địa chất Dầu khí
Điện thoại: 5772
Lĩnh vực chuyên môn: Địa chất dầu khí ứng dụng; Nước mỏ dầu khí; Địa kỹ thuật; Xử lý nước thải; Tìm kiếm khai thác – xử lý nước cấp
PGS.TS Trần Văn Xuân

- Ứng dụng AI xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành, đặc trưng phân bố tầng chứa tuổi Mioxen lô Y Tây Bắc bể Cửu Long.

- Xác định FZI và dự báo HU theo tài liệu mẫu lõi và địa vật lý giếng khoan, tầng SH 10-11, khu vực SE & SW, mỏ Đại Hùng

Trên cơ sở cập nhật tài liệu giếng khoan thăm dò X, chính xác hoá tiềm năng dầu khí tầng chứa phi truyền thống, lấy ví dụ tầng Oligocene E60, E70, mỏ Cá Tầm

- Chính xác hoá và thô hóa mô hình thuộc tính phục vụ đánh giá triển vọng dầu khí cấu tạo TN, DHN lô 05-1

9
TS. Tạ Quốc Dũng
Chức vụ: Giảng viên
Bộ môn: Khoan và khai thác dầu khí
Điện thoại: 5767
Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật Dầu khí
TS. Tạ Quốc Dũng

   Lĩnh vực địa cơ học:

- Ứng dụng mô hình địa cơ học trong dự báo và tối ưu hóa tỉ trọng dung dịch khoan và chiều sâu chân đế ống chống

- Ứng dụng mô hình địa cơ học trong dự báo khả năng sinh cát của giếng khai thác dầu

- Ứng dụng mô hình địa cơ học trong dự báo khả năng sinh cát của giếng khai thác dầu

Lĩnh vực địa thống kê:

- Ứng dụng phương pháp địa thống kê trong xác định phân bố rỗng thấm của các mỏ dầu, khí

- Ứng dụng phương pháp địa thống kê trong dự báo phân bố và tính toán trữ lượng các dạng tài nguyên

- Ứng dụng phương pháp địa thống kê trong dự báo phân bố hàm lượng kim loại nặng trong trầm tích.

 - Địa thống kê trong kiểm soát các chỉ tiêu môi trường và phân bố không gian nồng độ ô nhiễm.     

10
TS. Trần Anh Tú
Chức vụ: Giảng viên
Bộ môn: Tài nguyên Trái đất & Môi trường
Điện thoại: 5771
Lĩnh vực chuyên môn: Tài nguyên Trái đất và Môi trường
TS. Trần Anh Tú
  • Đánh giá hiệu quả bảo vệ bờ biển từ hệ thống kè giảm sóng sử dụng UAV
  • Xác định hệ số nở rời của đá trầm tích sau nổ mìn khu vực Đông Nam Bộ
  • Đánh giá biến động diện tích nhà kính sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top