Thông tin lý lịch

TS. Bùi Trọng Vinh

TS. Bùi Trọng Vinh

Chức vụ: Trưởng Khoa
Bộ môn: CNBM. Tài nguyên Trái đất & Môi trường
 

1. Education and Professional Career

 • 1989 – 1995:  Primary and Secondary Schools 
 • 1995 – 2000:  Undergraduate student at Ho Chi Minh City University of Technology
                         Diploma of Degree awarded: Excellent (Gold Medal).
 • 2001 - 2003:  Master of Environmental Engineering – Vietnam National University
                         Diploma of Degree awarded: Good
 • 2005-2006: Researcher in Osaka University, Japan.
 • 2006-2009: Ph.D. Program in Coastal Engineering, Osaka University, Japan
 • 2009-2010: Lecturer of Geo-Environmental Dept., GEOPET, BKU - HCMC.
 • 2010-2020: Lecturer-Head, Dept. of Earth Resources and Environment
                      Vice-Dean, GEOPET, HCMUT-VNU-HCMC 
 • 2020-present: Lecturer-Head, Dept. of Earth Resources and Environment
                       Dean, GEOPET, HCMUT-VNU-HCMC

 2. Areas of Research

 • Coastal Disasters and Mitigation, Coastal Engineering and Environment (Kỹ thuật bảo vệ môi trường đới bờ biển)

 • Geo-Hazards and Geo-Disasters (Tai biến Địa chất)

 • Environmental Geology, Environmental Resources Exploitation and Conservation 

          (Địa chất môi trường, Khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường)

 • Groundwater Resources, Groundwater Quality Assessment and Monitoring, Groundwater Treatment Solutions

          (Đánh giá và quan trắc chất lượng nước dưới đất, các phương pháp xử lý)

 • Environmental Engineering (Kỹ thuật môi trường)

 • Oil spill Hazards, Environmental Protection in Petroleum Industry

           (Tai biến tràn dầu, Bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí)

 • Mineral Exploration, Exploitation, Processing, and Environment

          (Thăm dò, khai thác, Xử lý khoáng sản và môi trường)

 • Geotechnical Engineering and Geo-Environmental Engineering (Kỹ thuật Địa chất)

 • Underground Energy and Food Storage for Sustainable Development

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

 • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
 • Email: geopet@hcmut.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
 • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top