Sứ mạng, mục tiêu

Ngày cập nhật 28-02-2022


Sứ mạng

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG HCM là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ hàng đầu về lĩnh vực dầu khí, năng lượng sạch, năng lượng bền vững, tài nguyên trái đất và môi trường, địa kỹ thuật nền móng công trình tại Việt Nam và khu vực.
Khoa cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Mục tiêu chiến lược

Khoa là một trong những nhân tố tiên phong trong các lĩnh vực mô hình đào tạo mới, sáng kiến KHCN, ý niệm về cải cách và tiếp cận tiến bộ trong KHKT và trong quản lý.
Mục tiêu chiến lược của Khoa: Tạo ra bước phát triển đáng kể về giá trị và đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo chất lượng cao, NCKH – CGCN, hợp tác quốc tế trong môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp.

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top