Trang chủ

Mô tả chương trình đào tạo 2019

 • CTDT Ngành Kỹ thuật Địa chất - 2019 
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Mã ngành đào tạo:
 • Thời gian đào tạo: 4
 • Số tín chỉ yêu cầu: 129
 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử Nhân
 • Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định chung về Tuyển sinh đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Bách khoa - ĐHQG HCM
 • Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp: Theo quy định chung về Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường Đại họcBách khoa - ĐHQG HCM A
 • Cách thức đánh giá: Theo quy định chung về Quy chế đào tạo trình độ Đại học của trường Đại học Bách khoa - ĐHQG HCM 

Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu 1: Kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn

2. Mục tiêu 2: Có kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: quá trình vật lý trong lĩnh vực kỹ thuật địa chất gồm địa chất môi trường, địa kỹ thuật, địa chất thủy văn, tài nguyên khoáng sản; các công cụ phân tích và thiết kế trong ngành kỹ thuật địa chất.

3. Mục tiêu 3: Khả năng tư duy và các kỹ năng trong nghề nghiệp cũng như trong giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và đạo đức nghề nghiệp đủ để có thể làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.

4. Mục tiêu 4: Hiểu biết về kinh tế, chính trị cũng như các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 2019

1. Chuẩn đầu ra 1: Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học

2. Chuẩn đầu ra 2: Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế

3. Chuẩn đầu ra 3: Khả năng giao tiếp hiệu quả khi làm việc với nhiều đối tượng khác nhau

4. Chuẩn đầu ra 4: Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp, Khả năng nhận biết các vấn đề và xu thế liên quan đến KTĐC để tìm kiếm cơ hội công việc trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội

5. Chuẩn đầu ra 5: Khả năng làm việc nhóm hiệu quả, tạo ra môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, và đáp ứng mục tiêu

6. Chuẩn đầu ra 6: Khả năng phát triển và tiến hành thí nghiệm phù hợp, phân tích và minh giải dữ liệu, và sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận

7. Chuẩn đầu ra 7: Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT 2023

(Đây là phiên bản chuẩn đầu ra mới, dự kiến thay thế chuẩn đầu ra 2019)

1. Chuẩn đầu ra 1: Kiến thức cơ bản về toán học, hóa học, vật lý, khoa học trái đất, môi trường, quản lý đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn

2. Chuẩn đầu ra 2: Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng vật liệu theo hướng bền vững để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có cân nhắc tới sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

3. Chuẩn đầu ra 3: Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng các phương thức khác nhau khi làm việc với nhiều đối tượng khác nhau.

4. Chuẩn đầu ra 4: Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp; Khả năng nhận biết các vấn đề và xu thế liên quan đến ngành KTĐC để tìm kiếm cơ hội công việc trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội.

5. Chuẩn đầu ra 5: Khả năng tổ chức, thực hiện công việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả, tạo ra môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng mục tiêu.

6. Chuẩn đầu ra 6: Khả năng phát triển và tiến hành thí nghiệm phù hợp, phân tích và minh giải dữ liệu, thống kê, kiểm định giả thuyết và sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận.

7. Chuẩn đầu ra 7: Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời.

Kế hoạch giảng dạy: Link

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

 • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
 • Email: geopet@hcmut.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
 • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top