Lịch sử hình thành

Ngày cập nhật 20-12-2021


Tiền thân của Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí hiện nay là Khoa Địa chất được thành lập năm 1978 với hai bộ môn là: Địa chất Khoáng sản; Địa chất Công trình & Địa chất Thủy văn. Năm 1980 bộ môn Kỹ thuật Thăm dò được thành lập. Năm 1994 Khoa đổi tên thành Khoa Địa chất & Dầu khí với 04 bộ môn Địa chất Cơ sở & Môi trường; Địa kỹ thuật; Địa chất Dầu khí; Công nghệ khoan & Khai thác Dầu khí. Hiện nay, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí có 04 Bộ môn và 02 PTN, 02 PTN mới dự kiến được thành lập:

       1. BM. Tài nguyên Trái đất & Môi trường

       2. BM. Địa kỹ thuật

       3. BM. Kỹ thuật Địa chất Dầu khí

       4. BM. Khoan & Khai thác Dầu khí

       5. PTN. Kỹ thuật Địa chất và Môi trường

       6. PTN. Kỹ thuật Dầu khí và Tài nguyên Năng lượng

       7.  PTN. Năng lượng sạch và Biến đổi khí hậu

       8. PTN. Khoa học và Tài nguyên Trái đất

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, THẠC SĨ, TIẾN SĨ

 • Hiện nay, mục tiêu đào tạo của Khoa là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao từ Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ trong các lĩnh vực:
 • Năng lượng sạch và biến đổi khí hậu
 • Thăm dò, khai thác và kinh doanh Tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (vàng, đá quý, đá xây dựng, cát, …)
 • Địa kỹ thuật công trình dầu khí và năng lượng, môi trường
 • Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và IoT trong các dự án dầu khí, năng lượng sạch, môi trường và Biến đổi khí hậu
 • Logistics và vận chuyển dầu khí, năng lượng
 • Thăm dò dầu khí; Khoan và khai thác dầu khí
 • Quản lý các dự án dầu khí, năng lượng, tài nguyên khoáng sản, công trình xây dựng.
 • An toàn và bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí, năng lượng, nhà máy, xí nghiệp v.v…
 • Xây dựng các công trình dầu khí và năng lượng
 • Thiết kế, xây dựng, đánh giá tác động môi trường các công trình lưu chứa và xử lý chế biến dầu khí và năng lượng
 • Kinh tế dầu khí, địa chất, năng lượng và tài nguyên Trái Đất
 • Quản lý rủi ro trong các dự án dầu khí và năng lượng
 • Phòng chống Tai biến địa chất và Thảm họa thiên nhiên trong điều kiện biến đổi khí hậu

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 • Theo chiến lược phát triển của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG HCM và của Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, các lĩnh vực tiếp tục được đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ đối ngoại được mở rộng, chú trọng đến tính chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí triển khai ứng dụng các thành tựu các công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I), khai phá dữ liệu (data mining), Internet vạn vật (IoT) v.v… trong các lĩnh vực về Khoa học Trái Đất (Earth Sciences), Khoa học Không Gian (Spatial Sciences) – NASA), Tài nguyên Trái Đất và Môi trường (Earth Resources and Environment), Biến đổi khí hậu (Climate Change), Năng lượng sạch (Clean Energy), Năng lượng tái tạo (Renewable Energy) và Năng lượng hoá thạch (Oil and Gas), Tài nguyên nước (Water Resources), Địa kỹ thuật Xây dựng và Môi trường (Geotechnics and Environment) v.v…Khoa đã và đang khẳng định xu hướng tất yếu của thực tế xã hội trong nước và quốc tế


 

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

 • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
 • Email: geopet@hcmut.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
 • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top