Empower E&P Workflow with SLB Software 2024

Empower E&P Workflow with SLB Software 2024

Hội thảo với chủ đề International Research Forum 2024

Hội thảo với chủ đề International Research Forum 2024

Carbon Net-zero and Energy Transition Technology

Carbon Net-zero and Energy Transition Technology

Petrobowl 2024

Petrobowl 2024

Ngày: 27/01/2024 (dự kiến)

Hội thảo quốc tế về năng lượng tái tạo và sản xuất bền vững

Hội thảo quốc tế về năng lượng tái tạo và sản xuất bền vững

Diễn ra trong 02 ngày từ ngày 16 đến 17 tháng 12 năm 2023, tại Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG- TP.HCM

Chương trình hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Chương trình hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Hội thảo xử lý nền và thi công cọc

Hội thảo xử lý nền và thi công cọc

Diễn ra vào ngày 15-11-2023 tại Phòng 204B8 - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Phương pháp cải tạo nền đất yếu TNF ứng dụng FEM trong phân tích lún nền đất yếu

Phương pháp cải tạo nền đất yếu TNF ứng dụng FEM trong phân tích lún nền đất yếu

Hội nghi KHCN lần thứ 18 năm 2023

Hội nghi KHCN lần thứ 18 năm 2023

Chuyến thăm làm việc của Viện Kỹ sư, Malaysia (The Institution of Engineers, Malaysia - IEM)

Chuyến thăm làm việc của Viện Kỹ sư, Malaysia (The Institution of Engineers, Malaysia - IEM)

Talk show “CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN GEOLOGY AND PETROLEUM FIELDS”

Talk show “CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN GEOLOGY AND PETROLEUM FIELDS”

International Conference on Earth Science and Petroleum Engineering (ICEP)

International Conference on Earth Science and Petroleum Engineering (ICEP)

Hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Báo cáo chuyên đề (lần 3) Bộ môn Địa kỹ thuật

Báo cáo chuyên đề (lần 3) Bộ môn Địa kỹ thuật

Hội thảo kỹ thuật

Hội thảo kỹ thuật

Hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Ứng dụng học máy trong dự báo sản lượng dầu khí và Năng lượng Tái Tạo

Ứng dụng học máy trong dự báo sản lượng dầu khí và Năng lượng Tái Tạo

Hội thảo chuyên đề do các diễn giả đến từ các trung tâm công nghệ New Mexico Tech

Hội thảo chuyên đề do các diễn giả đến từ các trung tâm công nghệ New Mexico Tech

Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies

Construction Resources for Environmentally Sustainable Technologies

Vai trò của Địa tin học trong Xây dựng, Tài nguyên và Năng lượng

Vai trò của Địa tin học trong Xây dựng, Tài nguyên và Năng lượng

Hội thảo tuyển sinh và học bổng Thạc sĩ Chất lượng cao 2020

Hội thảo tuyển sinh và học bổng Thạc sĩ Chất lượng cao 2020

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 17 năm 2021

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 17 năm 2021

Hội thảo khoa học quốc tế: PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG KHOA HỌC BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Hội thảo khoa học quốc tế: PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG KHOA HỌC BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Tạp chí xây dựng 2021

Tạp chí xây dựng 2021

Tạp chí xây dựng năm 2021

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 17 năm 2021

Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ 17 năm 2021

Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021

Hội nghị khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021

Hội thảo địa chất thủy văn và môi trường

Hội thảo địa chất thủy văn và môi trường

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top