Hội nghị KHCN lần thứ 18 năm 2023

Chủ đề hội nghị: “Khoa học Trái đất và Tài nguyên Năng lượng với Phát triển bền vững - Earth sciences and Energy resources for sustainable development”

Khoa Kỹ Thuật Địa Chất  & Dầu Khí (Khoa KT ĐC&DK) được thành lập năm 1978, là một trong 12 Khoa/Trung tâm thuộc Trường Đại học Bách Khoa. Khoa giữ vai trò đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao về các chuyên ngành kỹ thuật Địa chất và kỹ thuật Dầu Khí cho khu vực Phía Nam, cả nước và quốc tế.

Đặc biệt, 3/2023, nhóm ngành Kỹ thuật - Dầu khí của ĐHQG-HCM được xếp trong nhóm 50 -101 thế giới, đây là kết quả xếp hạng theo lĩnh vực khoa học - World University Ranking by Subject - năm 2021 cho các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu do tổ chức QS công bố và đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện trong lĩnh vực này, cũng là thứ hạng cao nhất của các đại học Việt Nam khi tham gia bảng xếp hạng các nhóm ngành của thế giới.

Hội nghị Khoa học Công nghệ (KHCN) lần thứ 18 Khoa KT ĐC&DK là hoạt động thường niên, trọng tâm của Khoa về Khoa học Trái đất và Tài nguyên Năng lượng với Phát triển bền vững - Earth sciences and Energy resources for Sustainable Development (ESRD) với các chủ đề:

 1. Khoa học trái đất và kỹ thuật dầu khí (link gửi bài tại đây);
 2. Địa kỹ thuật và tài nguyên trái đất;
 3. Kỹ thuật Dầu khí và Tài nguyên Năng lượng.

Thông tin gửi bài tham dự hội nghị: Tại đây

Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: 30/11/2023
 • Địa điểm: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP.HCM, Hội trường B4 và Tòa Nhà B8 Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-TP.HCM

Ngôn ngữ viết bài báo và trình bày tại hội nghị: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Phí đăng bài, tham dự hội nghị và tham quan: sẽ thông báo trong thông báo số 2.

            Nội dung bài báo gồm các phần sau:

(1) Tên bài báo: Phản ánh chính xác về nội dung bài viết và dễ hiểu, tránh dùng chữ viết tắt, công thức và từ ngữ khó hiểu;

(2) Tên tác giả: Chữ thường, tên viết hoa, liệt kê tất cả họ và tên đầy đủ của các tác giả;

(3) Địa chỉ tác giả: Bộ môn, Khoa (phòng, ban), Trường (Viện, Công ty, Tập đoàn …), Nước, địa chỉ e-mail;

(4) Tác giả liên hệ: Cung cấp địa chỉ e-mail và số điện thoại;

(5) Tóm tắt (chữ thường viết nghiêng, không quá 300 từ): Nêu mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, các kết quả chính;

(6) Từ khóa: Cung cấp 3-5 từ khóa;

(7) Giới thiệu chung: Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu, những tồn tại chưa được giải quyết, tóm tắt những công việc chủ yếu đã thực hiện trong nghiên cứu, các kết quả chính đạt được; (8) Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu: Nêu phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đã thực hiện được;

(9) Kết quả, phân tích kết quả, thảo luận: Mục này nhằm diễn giải, phân tích kết quả, những ưu điểm và hạn chế, tách bạch rõ ràng dữ liệu và suy luận, mối liên hệ giữa kết quả nghiên cứu của tác giả với những kết quả khác trong các nghiên cứu trước đó; dữ liệu được trình bày dạng các bảng biểu, đồ thị hình vẽ, hình ảnh v.v…  

(10) Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính đạt được, kiến nghị (nếu có);

(11) Lời cảm ơn (nếu có): Các tác giả ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân giúp hoàn thiện nghiên cứu;

(12) Danh mục tài liệu tham khảo: Chỉ liệt kê các tài liệu đã được trích dẫn trong bài báo; các tài liệu trích dẫn phải có nguồn gốc rõ ràng, đã thông qua hội đồng thẩm định, phản biện và được xuất bản trước đó;

(13) Abstract:  Dịch tên bài báo, tên tác giả, cơ quan công tác và tóm tắt bài báo ra tiếng Anh (nếu bài viết bằng tiếng Việt).

(14) Keywords (Các từ khóa dịch sang tiếng Anh);

(15) Phụ lục (nếu có).

Quy cách, kích thước khổ giấy: Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Times New Roman, size 11 pt), khổ giấy A4, một cột, không quá 10 trang, cách dòng đơn, cách đoạn 6pt, lề trên 3cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 3cm, có đánh số trang (đặt dưới, giữa trang).

Công thức toán học: Các công thức toán được viết theo Equation Editor hoặc Math Type và đánh số thứ tự ờ phía bên phải. Các tham số trong các công thức phải được định nghĩa rõ ràng.

Hình vẽ: Các hình vẽ phải theo đúng quy định vẽ kỹ thuật. Các bài có đưa bản đồ từng vùng hoặc cả nước cần vẽ theo mẫu chính xác, đúng quy cách hiện hành, có thước tỷ lệ, có chú giải địa danh rõ ràng theo quy định hiện hành. Các hình vẽ phải sắc nét, được đánh số thứ tự và ghi lời chỉ dẫn rõ ràng. Độ phân giải đòi hỏi của các hình vẽ màu sắc liên tục (300 dpi), các hình vẽ có dạng đường nét (800dpi), các hình vẽ dạng hỗn hợp (700 dpi).

Bảng biểu: Bảng biểu phải đánh số thứ tự và ghi lời chỉ dẫn rõ ràng, được soạn thảo bằng các ứng dụng đảm bảo để có thể biên tập.

Viết tắt và đơn vị: Áp dụng hệ thống đơn vị chuẩn quốc tế SI.

Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn: Tài liệu tham khảo được đặt ngay sau phần kết luận, lời cám ơn (nếu có) theo định dạng IEEE, Chicago hoặc tương đương.

 

CÁC MỐC THỜI GIAN:

 • Thông báo mời viết bài: 04/04/2023
 • Nộp tóm tắt: 15/05/2023
 • Xác nhận tóm tắt: 15/06/2023
 • Nộp toàn văn: 01/09/2023
 • Xác nhận đồng ý toàn văn*: 01/10/2023
 • Chỉnh sửa toàn văn*: 30/10/2023

Thông tin liên hệ và nộp tóm tắt:

Thông tin nộp bài:

Trang tin trên website Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 18 – GEOPET

Thông tin liên hệ:

TS. Đào Hồng Hải, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM.

 • Điện thoại: 028.38647256 – 5779 
 • Di động: 0902.040.478
 • Email: dhhai@hcmut.edu.vn
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

 • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
 • Email: geopet@hcmut.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
 • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top