GIới thiệu Bộ môn

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Khoan & Khai thác Dầu khí được thành lập năm 1994 có nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật khoan và khai thác dầu khí. Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Bộ môn bao gồm các Tiến sĩ và Nghiên cứu sinh là đội ngũ cơ hữu của Trường, ngoài ra còn có các cán bộ thỉnh giảng là nhiều chuyên gia từ các công ty dầu khí trong và ngoài nước.


2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bộ môn đào tạo các cấp Đại học (4 năm), Cao học (2 năm), Tiến sĩ (3-4 năm), ngành Kỹ thuật Dầu khí, hướng chuyên sâu Khoan và Khai thác Dầu khí.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu, thiết kế và thi công các loại giếng khoan thăm dò, thẩm lượng và khai thác dầu khí
- Thiết kế, vận hành hệ thống thiết bị công nghệ để khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí
- Phân tích và cải thiện hoạt động khai thác
- Chương trình đào tạo hướng đển môi trường thực tế với tài liệu giảng dạy luôn được cập nhật từ các đơn vị sản xuất; kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên được tăng cường thêm nhờ nhiều hoạt động thực tập, kiến tập trong suốt quá trình đào tạo

3. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các hướng nghiên cứu khoa học của Bộ môn rất đa dạng, có liên quan tới kỹ thuật và công nghệ thuộc những lĩnh vực khoan, khai thác, thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí như sau: 

   - Cải thiện tính chất dung dịch khoan
   - Đảm bảo dòng chảy (lắng đọng paraffin, sa lắng muối trong ống khai thác, kiểm soát cát...)
   - Tối ưu hóa hoạt động khai thác và nâng cao hệ số thu hồi dầu
   - Nghiên cứu các giải pháp tích hợp cho những đối tượng khai thác khác nhau
   - Nghiên cứu ứng dụng machine learning/ Deep learning để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí
   - Rất nhiều bài báo đã được đăng trên tạp chí quốc tế, trong nước, các ký yếu hội thảo quốc tế và trong nước.

4. QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

     Bộ môn có mối liên kết chặt chẽ với các công ty, tổ chức, viện nghiên cứu và các trường đại học, cả trong nước và quốc tế, điển hình là: 
     - Vietsovpetro và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVEP, PVD Deepwater, PVD  Well   Services, PTSC, PIDC...)
     - Các công ty dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí quốc tế (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, BJ...)
     - Hiệp hội Kỹ sư dầu khí quốc tế SPE, Hiệp hội các nhà Địa chất dầu khí Hoa Kỳ   

 

Read More

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top