THÔNG TIN TUYỂN SINH

Đối tác

 
Okasan Livic

Okasan Livic

Công ty Kawasaki

Công ty Kawasaki

Thái Dương Hệ

Thái Dương Hệ

PVEP

PVEP

Công ty Địa Long

Công ty Địa Long

Công ty Quang Huy

Công ty Quang Huy

Hoang Long - Hoan Vu JOC

Hoang Long - Hoan Vu JOC

PetroVietnam

PetroVietnam

SPE

SPE

Liên doanh dầu khí Việt Nga - Vietsovpetro

Liên doanh dầu khí Việt Nga - Vietsovpetro

Thế giới kỹ thuật

Thế giới kỹ thuật

The University of Adelaide

The University of Adelaide

Heriot Watt University

Heriot Watt University

The University of Queensland, Australia

The University of Queensland, Australia

Osaka University

Osaka University

Kyoto - University

Kyoto - University

Chonnam - University

Chonnam - University

Ulsan - University

Ulsan - University

Sejong University

Sejong University

Inha University

Inha University

Pusan National University

Pusan National University

University of Southern Queensland - University of Southern Australia

University of Southern Queensland - University of Southern Australia

Ocean Information System Company Limited

Ocean Information System Company Limited

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

KIEN DIA CORPORATION

KIEN DIA CORPORATION

Cửu Long JOC

Cửu Long JOC

Ground Data Technology Solutions

Ground Data Technology Solutions

BKTECHS

BKTECHS

Thanh Khoi

Thanh Khoi

CWER

CWER

Công ty RSD

Công ty RSD

PV OIL

PV OIL

Hội dầu khí Việt Nam

Hội dầu khí Việt Nam

Luật liên Việt

Luật liên Việt

VCEA

VCEA

Go to top