Thông tin buổi bảo vệ LATS cấp Trường của NCS Nguyễn Tuấn

Ngày cập nhật 19-03-2024


·   Tên đề tài: Nguồn gốc cát kết trong trầm tích Miocen hạ vùng Tây Bắc và Trung tâm bể Cửu Long

·   Ngành: Kỹ thuật Dầu khí

·   Tập thể hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Xuân - GS.TS Trần Văn Trị

·   Thời gian bảo vệ: 08h30ngày 28/3/2023 (thứ 5)

·   Địa điểm: Phòng 204B8 - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM.

 

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top