Thông tin lý lịch

TS. Tạ Quốc Dũng

TS. Tạ Quốc Dũng

Chức vụ: Giảng viên
Bộ môn: Khoan và khai thác dầu khí
 

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:

1.1 Lĩnh vực chuyên môn:

- Lĩnh vực:

+ Kỹ thuật và công nghệ khác: Ứng dụng địa cơ học trong dầu khí/ Địa thống kê trong dầu khí-địa chất - Chuyên ngành: Kỹ thuật dầu Khí - Chuyên môn: Kỹ thuật dầu Khí

1.2 Hướng nghiên cứu:

1. Các ứng dụng của mô hình địa cơ học trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khoan và khai thác dầu khí.

2. DỰ BÁO KHẢ NĂNG SINH CÁT THEO ĐỘ SÂU VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH CÁT CỦA CÁC GIẾNG KHAI THÁC DẦU

3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ĐỊA CƠ HỌC TRONG PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH THÀNH GIẾNG KHOAN

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top