Trong Nước

Ngày cập nhật 20-02-2022


Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí ký các Văn bản hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với:

- Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro

- Liên Đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình Miền Nam

- Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Nam

- Khoa Địa chất trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội

Ngoài ra Khoa còn có  mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với:

- Các đơn vị thuộc Tổng công ty dầu khí Việt Nam (PVEP, PVD, PIDC, PTSC,... )

- Trường Đại học khoa học tự nhiên Tp. HCM

- Viện Tài nguyên & Môi trường - Đại học Quốc gia Tp. HCM

- Viện dầu khí, Trường đào tạo nhân lực dầu khí

- Trung tâm Địa vật lý, Phân viện Vật lý địa cầu tại Tp. HCM

- Viện khoa học thủy lợi Miền Nam...

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top