Danh mục bài báo
 
 
# Tác giả Tên bài báo Tên tạp chí
1 Vu Viet Hung Tran Thai Son Production Technology Designed for Heavy Oil Recovery of a Marginal Field Offshore Vietnam Tạp chí phát triên KHCN-ĐHQG
2 Kha Nguyen Xuan Son Pham Xuan Quy Hoang Van Thanh Truong Quoc Xuan Tran Van Distribution of porosity and permeability in fractured basement reservoir of White Tiger oilfield by core and logging data Tạp chí phát triên KHCN-ĐHQG
 
 
 
 
Go to top