Ngày hội kỹ thuật năm 2020 của sinh viên năm nhất

Ngày cập nhật 27-01-2021


Ngày hội Kỹ thuật của Sinh viên Năm Nhất 2020, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG Tp. HCM. Nhiều ý tưởng được Sinh viên trình bày và Giảng viên hướng dẫn có thể tiếp tục triển khai ở dạng nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và start-up.

 
 
 
 
 
Go to top