Cán bộ giảng dạy Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 TS. Nguyễn Xuân Khá Chủ nhiệm Bộ môn Chi tiết
2 PGS.TS Trần Văn Xuân Giảng viên Chi tiết
3 TS. Ngô Thường San Giảng viên  Chi tiết
4 PGS. TS. Nguyễn Xuân Huy Giảng viên Chi tiết
5 ThS. Thái Bá Ngọc Giảng viên Chi tiết
6 NCS. Trương Quốc Thanh Nghiên cứu viên Chi tiết
7 NCS. Nguyễn Tuấn Kỹ sư Chi tiết
8 ThS. Lương Bảo Minh Kỹ sư - Bí thư Đoàn TN Chi tiết

Read More

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top