Cán bộ giảng dạy Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 TS. Ngô Tấn Phong Chủ nhiệm Bộ môn Chi tiết
2 TS. Kiều Lê Thủy Chung Giảng viên Chi tiết
3 TS. Tô Viết Nam Giảng viên Chi tiết
4 TS. Phạm Minh Tuấn Trưởng phòng TN Địa Kỹ thuật Chi tiết
5 TS. Võ Đại Nhật Trưởng Phòng Khảo thí và ĐBCL Chi tiết
6 TS. Đào Hồng Hải Phó Trưởng Khoa Chi tiết
7 TS. Nguyễn Hữu Sơn PGĐ Công ty BKTECHs Chi tiết
8 ThS. Võ Thanh Long Giảng viên Chi tiết
9 ThS. Phù Nhật Truyền Nghiên cứu viên Chi tiết
10 PGS.TS Đậu Văn Ngọ Giám đốc BKTECHs Chi tiết
11 PGS.TS Nguyễn Đình Tứ Chánh văn phòng ĐHQG TP.HCM Chi tiết
12 CN. Đặng Thị Thúy Mai Thư ký bộ môn Chi tiết

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top