Chuẩn đầu ra chương trình Đào tạo 2019

a

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở

b

Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua mô hình) với hệ thống khai thác dầu khí hoặc với vỉa dầu khí (bao gồm đá vỉa và chất lưu trong vỉa) cũng như khả năng phân tích và minh giải kết quả thực nghiệm

c

Khả năng thiết kế một hệ thống (hoặc một thành phần của hệ thống) hay một quy trình công nghệ trong lĩnh vực thăm dò, khoan, khai thác, thu gom-xử lý-vận chuyển dầu khí đáp ứng các yêu cầu đặt ra về tính kinh tế, môi trường, xã hội, cũng như tính khả thi về mặt công nghệ và tính bền vững.

d

Khả năng thực hiện chức năng của một thành viên trong nhóm giải quyết các vấn đề đa lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp hoạt động với các chuyên gia trong các lĩnh vực địa chất, địa vật lý, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, v.v…

e

Khả năng nhận biết, thiết lập, và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí

f

Khả năng hiểu và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp

g

Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật

h

Khả năng hiểu được những ảnh hưởng và tác động của các giải pháp trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị, môi trường và xã hội toàn cầu.

i

Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời

j

Có kiến thức về các vấn đề đương đại trong ngành kỹ thuật dầu khí

k

Khả năng sử dụng các phương pháp và công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như phần mềm chuyên dụng để làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top