Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

CĐR1: Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học

CĐR2: Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có cân nhắc đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế

CĐR3: Khả năng giao tiếp hiệu quả khi làm việc với nhiều đối tượng khác nhau

CĐR4: Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp, Khả năng nhận biết các vấn đề và xu thế liên quan đến KTĐC để tìm kiếm cơ hội công việc trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội

CĐR5: Khả năng làm việc nhóm hiệu quả, tạo ra môi trường hợp tác và hòa nhập, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, và đáp ứng mục tiêu

CĐR6: Khả năng phát triển và tiến hành thí nghiệm phù hợp, phân tích và minh giải dữ liệu, và sử dụng đánh giá kỹ thuật để đưa ra kết luận

CĐR7: Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời

Read More

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top