Giới thiệu chung

The Petroleum Engineering undergraduate program offered by the Faculty of Geology & Petroleum Engineering is designed to allow students to graduate after successfully completing 128 credit-hours in a standard four-year plan. Details are as follows:

Program Objectives

The Petroleum Engineering Program aims to produce graduates having a professional capacity, political and ethical qualities, good health, meeting the demand of labors with high technical level of the country. In particular, the four program objectives are as follows:

1. Providing students with basic knowledge on mathematics and science in order to study professional knowledge and to do further study;

2. Educating students with basic engineering knowledge and needed major knowledge in order to be able to solve problems related to analysis, evaluation, design, fabrication, operation, maintenance, troubleshooting, research and development of products in the fields of Petroleum Engineering;

3. Training students to improve their personal, professional, teamwork and communication skills in order to work in interdisciplinary and multicultural environments;

4. Providing students with good understanding of economics and politics, basic knowledge on social science and humanities suitable to the major in order to contribute effectively to the sustainable development of the community and the society.

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

a

Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên và kỹ thuật cơ sở

b

Khả năng thiết kế và tiến hành thực nghiệm (trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua mô hình) với hệ thống khai thác dầu khí hoặc với vỉa dầu khí (bao gồm đá vỉa và chất lưu trong vỉa) cũng như khả năng phân tích và minh giải kết quả thực nghiệm

c

Khả năng thiết kế một hệ thống (hoặc một thành phần của hệ thống) hay một quy trình công nghệ trong lĩnh vực thăm dò, khoan, khai thác, thu gom-xử lý-vận chuyển dầu khí đáp ứng các yêu cầu đặt ra về tính kinh tế, môi trường, xã hội, cũng như tính khả thi về mặt công nghệ và tính bền vững.

d

Khả năng thực hiện chức năng của một thành viên trong nhóm giải quyết các vấn đề đa lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp hoạt động với các chuyên gia trong các lĩnh vực địa chất, địa vật lý, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, v.v…

e

Khả năng nhận biết, thiết lập, và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí

f

Khả năng hiểu và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp

g

Khả năng giao tiếp hiệu quả trong môi trường kỹ thuật

h

Khả năng hiểu được những ảnh hưởng và tác động của các giải pháp trong bối cảnh kinh tế, địa chính trị, môi trường và xã hội toàn cầu.

i

Khả năng nhận ra các nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời

j

Có kiến thức về các vấn đề đương đại trong ngành kỹ thuật dầu khí

k

Khả năng sử dụng các phương pháp và công cụ kỹ thuật hiện đại cũng như phần mềm chuyên dụng để làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật dầu khí

Brief outline of all Courses in the programme

The brief outline provides the aim and outline of 75 courses in the 128-credit program over 8 semesters within a duration of 4 years. It also includes the course title and number of credits. All brief outlines in the 2019 Petroleum Engineering Program are shown below: View detail

Admission criteria

The applicants can be considered based on six admission methods:

1. National Examination for High School Graduation,

2. VNU-HCM priority admission: VNU-HCM approved list of top High schools which students can apply their applications for admission,

3. MOET priority admission: Applicants got the Outstanding achievements, National awards, 

4. VNU-HCM examination,

5. Priority admission for those who have international certificates and/or foreigners,

6. National Examination for High School Graduation and interview for foreign study.

Note:

Based on the corresponding national high school examination, every year in July-August HCMUT publishes its minimum scores for applicants who want to apply to HCMUT. The minimum scores are considered as the first requirement. In principle, at the national high school examination, those who have gained the score higher than or equal to the published minimum score of related faculty or program can apply for HCMUT consideration. Depending on the quota of each faculty or program and depending on the quality of the applicants who have submitted, the benchmark would be later determined. The applicants who have gained the national high school examination score higher than or equal to the benchmark would be recruited.

Currently, for new student recruitment, Petroleum Engineering Program is firstly merged with geology engineering program. After two first semesters, students will be regrouped based on their professional expectations.

Graduation Requirements 

In order to graduate, students must meet the following requirements:

- Being recognized as HCMUT official students;

- Completing the program offered by HCMUT in general and by GEOPET in particular;

- Accumulating at least 128 credits within 6.5 years;

- Having an overall final GPA of 5 or above;

- Attaining a TOEIC certificate with a (Listening + Reading) score ≥730 and (Speaking + Writing) score ≥ 280 (or equivalently, an IELTS score ≥6.0 or TOEFL iBT score≥79);

- Joining social activities, the total time must be at least 15 days;

- Attaining the certificate of national Military Training and the certificate of Physical Education;

- Their study not being stopped compulsively by the University;

- Not committing major violations/offenses with the University or the law.

The following table indicates the ranks and their respective GPA bands being used at HCMUT:

RANK

GPA

Excellent

From 9 to 10

Very Good

From 8 to less than 9

Good

From 7 to less than 8

Fairly Good

From 6 to less than 7

Average

From 5 to less than 6

 

Equivalent Courses

#

Current Program

Course ID

Current Course Name

Old Course ID

Old Course Name

1

GE1011

Basic Geophysics

GE2007

BASIC GEOPHYSICS

2

GE1013

Earth Science

GE1003

Physical Geology

3

GE1005

Physical Geology Field trip

4

GE2033

Crystallography - Mineralogy - Petrograph

GE1007

Crystallography - Mineralogy - Petrography

5

GE1009

Practicing Of rystallography - Mineralogy Petrography

6

GE2035

Structural Geology and Geological Mapping

GE2003

Structural Geology and Geological Mapping

7

GE2005

Field Trip Of Structural Geology

8

GE2041

Petrophysics

GE3001

Well logging

9

GE3155

Project: Applied Computing in Petroleum Engineering

 

 

10

GE3141

Geostatistics

GE3025

Geostatistics

11

GE3157

Petroleum Engineering Project 1

 

 

12

GE3163

Oil and Gas Reservoir, Resources and Reserves

 

 

13

GE3045

Seismic Data Interpretation Methods

 

 

14

GE3165

Sedimentology and Stratigraphy for Petroleum Engineers

 

 

15

GE3167

Oil and Gas Field Processing

 

 

16

GE3179

Oil and Gas Gathering and Transportation

 

 

17

GE3169

Coastal and Marine Geology

 

 

18

GE3205

Petroleum Rock Mechanics

 

 

19

GE3171

Project based course 2

 

 

20

GE3173

Project based course 3

 

 

21

GE3017

Petroleum Reservoir Engineering

 

 

22

GE3159

Petroleum Engineering Project 2

 

 

23

GE3345

Internship

 

 

24

GE3079

Remote Sensing and Geographic Information System

 

 

25

GE3175

Well Completion and Reservoir Stimulation

 

 

26

GE3177

Fundamentals of Hydrocarbon Exploration and Appraisal

 

 

27

GE3199

Drilling Fluid and Cement

 

 

28

GE2029

Environmental Geology

 

 

29

GE3181

Environmental Geology

 

 

30

GE3183

Vietnam Geology and Petroleum Resource

 

 

31

GE3185

Well Testing and Pressure Transient Analysis

 

 

32

GE3187

Project based course 4

 

 

33

GE3189

Project based course 5

 

 

34

GE3191

Project based course 6

 

 

35

GE3105

Reservoir Characterization & Modelling

 

 

36

GE3015

Petroleum Production Technology

 

 

37

GE4091

Reservoir Simulation

 

 

38

GE4095

Đồ án thăm dò và khai thác dầu khí

 

 

39

GE4059

Project of Field Development Plain

 

 

40

GE4097

Specialization Project

 

 

41

GE4099

Clean Energy Sustainable Development Project

 

 

42

GE3151

Environment Conservation in Petroleum Industry + Field Trip

 

 

43

GE4093

Petroleum Production Analysis and Forecast

 

 

44

GE4347

Capstone Project

 

 

45

GE3161

Project Management in Earth Resources Engineering

 

 

46

GE4101

Special Course in Management 4

 

 

47

GE4103

Special Course in Management 7

 

 

 

Kế hoạch giảng dạy:

Chi tiết: View

Curriculum Flowchart

Chương trình đào tạo từ 2019:

Link: Chi tiết

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top