Điểm chuẩn Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

Năm 2019: 21/760 (Thi THPT/ĐGNL)
Năm 2020: 23,75/704 (Thi THPT/ĐGNL)
Năm 2021: 22/708 (Thi THPT/ĐGNL)
Năm 2022: 60,35 (Xét tuyển tổng hợp)
Năm 2023: 58,02 (Xét tuyển tổng hợp)
Tính điểm xét tuyển theo Phương thức 5

Điểm xét tuyển = [Điểm ĐGNL x hệ số quy đổi] x 70% + [Điểm thi tốt nghiệp THPT x hệ số quy đổi] x 20% + [Điểm học tập THPT] x 10%.

Điểm thi ĐGNL:
ĐGNLquy đổi = Điểm thi ĐGNL x 90 / 990
Điểm thi tốt nghiệp THPT:
Tổng điểm HB 3 môn cần xét của 3 năm THPT:

Điểm xét tuyển:
 

Tìm hiểu thêm về Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí: Fanpage Facebook

 
 
 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top