Giảng viên Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 TS. Bùi Trọng Vinh Trưởng Khoa - CNBM Chi tiết
2 TS. Hoàng Thị Hồng Hạnh Giảng viên thỉnh giảng Chi tiết
3 ThS. Lê Thanh Phong Phó Chủ nhiệm BM Chi tiết
4 TS. Đặng Thương Huyền Giảng viên Chi tiết
5 ThS. Đổng Uyên Thanh Giảng viên Chi tiết
6 TS. Nguyễn Huỳnh Thông PGĐ văn phòng ĐTQT Chi tiết
7 ThS. Trần Thị Mai Hương Giảng viên Chi tiết
8 Nguyễn Thị Thanh Thủy Thư ký Bộ môn Chi tiết  

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top