Giảng viên của Bộ môn

TT HỌ TÊN CHỨC VỤ THÔNG TIN KHOA HỌC HÌNH ẢNH
1 TS. Mai Cao Lân Chủ nhiệm Bộ môn Chi tiết
2 TS. Tạ Quốc Dũng Giảng viên  Chi tiết
3 PGS.TS. Phạm Sơn Tùng Phó Trưởng Khoa Chi tiết
4 ThS. Hoàng Trọng Quang Chủ tịch công đoàn khoa Chi tiết
5 TS. Trần Trung Dũng Giảng viên Chi tiết
6 ThS. Trần Nguyễn Thiện Tâm Giảng viên Chi tiết
7 TS. Lê Nguyễn Hải Nam Giảng viên Chi tiết

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top