Thông báo chương trình học bổng Vallet năm 2022

Ngày cập nhật 15-05-2022

Phòng CTCT-SV thông báo học bổng từ Ban Điều Hành Quỹ học bổng Vallet về chương trình học bổng Vallet năm 2022 dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh như sau:

  1. HỌC BỎNG DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC:
  1. Trị giá học bổng : 26.000.000 đồng/suất.
  2.  Đối tượng xét học bổng:

Áp dụng cho sinh viên từ năm thứ 2 trở lên, có nhiều tiến bộ trong học tập, chưa được nhận bất cú' học bổng nào trong năm (nếu sinh viên đã được nhận học bổng thì cần kê khai cụ thể khi nộp hồ sơ). Điểm trung bình từ 7.5 trở lên trong các học kỳ chính khóa.

Các thành tích khác cũng được xem xét ưu tiên khi tuyển chọn: chứng chỉ ngoại ngữ, công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố từ năm 2020 (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điếm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021).

  • Thông tin chi tiết về học bổng vui lòng xem theo file đính kèm: Xem chi tiết
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top