Mục tiêu đào tạo

CTĐT Kỹ thuật dầu khí có 4 mục tiêu;

MT1: Kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn

MT2: Kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành:

(a) Kiến thức cơ bản về các quá trình vật lý trong lĩnh vực khoan, khai thác và quản lý mỏ dầu khí

(b) Kiến thức nền tảng về hệ phương pháp và kỹ thuật trong các lĩnh vực thăm dò, khoan, khai thác và quản lý mỏ dầu khí;

(c) Kiến thức về các công cụ phân tích và thiết kế trong ngành kỹ thuật dầu khí

MT3: Khả năng tư duy và các kỹ năng trong nghề nghiệp cũng như trong giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và đạo đức nghề nghiệp đủ để có thể làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.

MT4: Hiểu biết về kinh tế, chính trị cũng như các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội.

Read More

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top