NCS Nguyễn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa

Ngày cập nhật 25-11-2023


NCS Nguyễn Tuấn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa vào ngày 30/11/2023 với các thông tin:

  • Tên đề tài: Nguồn gốc cát kết trong trầm tích Miocen hạ vùng tây-bắc và trung tâm bể Cửu Long
  • Ngành: Kỹ thuật Dầu khí
  • Tập thể hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Xuân - TS. Trần Văn Trị
  • Địa điểm: Phòng 204-B8 Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG - HCM
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top