NCS Trần Trọng Hưng bảo vệ LATS cấp Trường

Ngày cập nhật 19-02-2022


Tên đề tài: Nghiên cứu nguyên tố vết và sự tồn tại của dioxin trong trầm tích rùng ngập mặn Cần Giờ’, Việt Nam

Chuyên ngành: Địa chất học

Tập thể hướng dẫn: TS. Trần Anh Tú - TS. Đặng Thương Huyền

Thời gian bảo vệ: 14h00, ngày 05-03-2022 (thứ 7)

Hình thức bảo vệ: Theo link google.meet (https://meet.google.com/yqf-zzqp-iei)

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top