Đề tài KHCN
 
 
# Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cấp quản lý đề tài Năm thực hiện
1 T-ĐCDK-2020-49 Ô nhiễm kim loại nặng từ tro xỉ than của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. ThS. Đỗng Uyên Thanh Trường 2020
2 C2020-20-26 Nghiên cứu đánh giá đối tượng tiềm năng dầu khí Khu vực lô 09-2/09&02-1/10-bể Cửu Long PGS.TS Trần Văn Xuân Đại học Quốc Gia 2020
3 C2020-20-25 Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái để thành lập bản đồ tỷ lệ lớn phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, quy hoạch và quản lý đô thị trong đô thị thông minh. PGS.TS Lê Trung Chơn Đại học Quốc Gia 2020
4 C2020-20-24 Phân tích và đánh giá phương án bù lún tuyến đê chắn sóng Phía Nam cho tàu trọng tải lớn vào Sông Hậu PGS.TS Đậu Văn Ngọ Đại học Quốc Gia 2020
5 C2020-20-23 Xác định mực nước hạ thấp tối đa cho phép khi khai thác nước dưới đất tại tỉnh Trà Vinh PGS.TS Nguyễn Việt Kỳ Trường 2020

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top