Nhóm nghiên cứu

- Kỹ thuật bảo vệ môi trường đới bờ biển, Phân tích ổn định mái dốc, hầm trên đá

- Công trình ngầm cho an ninh năng lượng

- Công trình ngầm cho an ninh lương thực thực phẩm.

- Nhóm nghiên cứu kỹ thuật dầu khí, Địa chất môi trường, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường

- Đánh giá và quan trắc chất lượng nước dưới đất, các phương pháp xử lý.

- Tai biến địa chất

- Kỹ thuật môi trường

- Tai biến tràn dầu, bảo vệ môi trường trong công nghiệp dầu khí.

- Ứng dụng GIS và Viễn thám trong nghiên cứu và đánh giá biến động tài nguyên môi trường.

- Địa chất công trình

 • Khảo sát địa chất – Địa chất công trình, thực hiện các thí nghiệm trong phòng và hiện trường về cơ học đất, cơ học đá
 • Các phương pháp cải tạo nền đất trong thi công công trình trên nền đất yếu, mái dốc, bờ kè,…
 • Nền móng công trình
 • Thiết kế và thi công các công trình bằng vật liệu địa kỹ thuật
 • Tính toán thiết kế hệ thống tháo khô công trình có hố đào sâu.
 • Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống quan trắc Địa kỹ thuật công trình.

- Địa chất Thủy văn

 • Giải quyết các vấn đề về tài nguyên nước dưới đất dưới tác động của môi trường và các hoạt động của con người.
 • Thu thập, minh giải, và mô hình hóa các dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất .
 • Xây dựng mô hình số về dòng chảy nước dưới đất, lan truyền chất và xâm nhập mặn, sử dụng các kết quả của mô hình để giải quyết các vấn đề tồn tại trong nước dưới đất dưới tác động của điều kiện tự nhiên, hoạt động khai thác của con người, và sử dụng kết quả mô hình dự báo tác động của biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước dưới đất.
 • Sử dụng phương pháp địa chất thủy văn đồng vị để giải quyết các bài toán về nguồn gốc và các vấn đề ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn tài nguyên nước dưới đất
 • Đánh giá, đề xuất các phương pháp bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

- Phân tích và tìm kiếm thăm dò, thẩm lượng dầu khí

- Nghiên cứu về thành phần của HC, các cấu tử cơ bản của HC, nguồn gốc dầu khí, các điều kiện hình thành, bảo tồn tích tụ dầu khí

- Hệ thống dầu khí: các yếu tố: tầng chứa, tầng chắn, cơ chế bẫy, đá mẹ, quá trình di cư, các yếu tố ảnh hưởng, chi phối các yếu tố này; đánh giá quá trình của hệ thống dầu khí: hình thành, di cư, nạp bẫy, bảo tồn; phá hủy, các yếu tố làm biến đổi chất lượng dầu khí, môi trường thuận lợi hay bất lợi cho việc bảo tồn VLHC, cửa sổ tạo dầu, ảnh hưởng của nhiệt độ, chiều sâu (thời gian) đến khả năng trưởng thành của VLHC

- Nghiên cứu nhiệt động học và đặc trưng chất lưu vỉa

- Nghiên cứu bản chất của chất lưu vỉa, ứng dụng của PT cần bằng vật chất, năng lượng của các hệ dầu khí.

- Phân tích trạng thái pha của chất lưu vỉa, ứng dụng phương trình trạng thái và mô hình trạng thái. Cơ chế tác động tự nhiên, thí nghiệm và phân tích mẫu lõi, thí nghiệm và phân tích, hiệu chỉnh mẫu chất lưu, thử vỉa và phân tích thử vỉa.

- Mô hình hóa và mô phỏng về Kỹ thuật & Công nghệ tập trung vào Dầu khí, Địa chất, Năng lượng phi truyền thống, v.v.

- Mô hình hóa vận chuyển vụn khoan trong hoạt động khoan giếng dầu khí

- Xây dựng mô hình ứng suất xung quanh lỗ khoan trong phân tích ổn định giếng, sinh cát, nứt vỉa thủy lực, v.v.

- Phân tích và thiết kế thiết bị và công trình

- Sử dụng Trí tuệ nhân tạo để dự đoán và phân tích đường ống bị mắc kẹt

- Sử dụng hư hỏng lỗ khoan từ log hình ảnh trong kỹ thuật dầu khí và địa chất

- Thực nghiệm mô hình hóa kỹ thuật dầu khí

Vận chuyển dung dịch khoan và vụn khoan

- Ứng dụng vật liệu và công nghệ nano trong công nghiệp dầu khí (xi măng, dung dịch khoan, v.v...)

- Kỹ thuật Khoan và Khai thác

- Can thiệp về giếng (kiểm soát và ổn định giếng)

- Mô hình khai thác tích hợp và tối ưu hóa trong khai thác; bảo đảm dòng chảy.

- Tăng cường/Cải thiện thu hồi dầu

- Kỹ thuật khoan

- Các ứng dụng trong cơ học đất

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

 • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
 • Email: geopet@hcmut.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
 • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top