Đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm 2018 thuộc chương trình ĐTQT

Ngày cập nhật 24-09-2018

Kính gửi: quý Thầy, Cô

     BCN Khoa kình gửi quý Thầy, Cô thông báo về đề tài NCKH cấp trường năm 2018 thuộc CT ĐTQT và đăng ký đề tài NCKH SVCQ năm 2018 như sau:

   1/ Đăng ký đề tài NCKH  cấp trường thuộc CT ĐTQT:

           Thời gian nộp: Trước 8h00, ngày 24/9/2018.

           Kinh phí tối đa: 30.000.000đ

           Thời gian thực hiện: 12 tháng.

2/ Đăng ký đề tài NCKH SVCQ 2018:

       Thời gian nộp: Trước 8h00, ngày 01/8/2018.

        Kinh phí dự kiến: 4.000.000đ

       Thời gian thực hiện: 12 tháng.

Trân trọng kính chào.

TL Trưởng Khoa.

Em Mai Thoa

Để biết thêm thông tin chi tiết quý Thầy, cô vui lòng xem files đính kèm. Xem link

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top