HỘI NGHỊ SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM 2018

Ngày cập nhật 16-03-2018

Thời gian: 8h30’, ngày 24/3/2018 (thứ 7)
Địa điểm: 503 C4.
Thành phần:
-          BCN khoa;
-          Chủ nhiệm Bộ môn;
-          Giáo viên chủ nhiệm các lớp;
-          Đại diện sinh viên các lớp (cử 10SV/01 lớp).
 
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

8h30’ – 8h45’:

Ổn định, sinh hoạt, các lớp trưởng điểm danh (SV vắng mặt phải có lí do) và báo cáo danh sách cho GVCN.

8h45’ – 9h00’:

BCN Khoa phát biểu khai mạc.

9h00’ – 11h00:

Sinh viên đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với BCN Khoa, CNBM và các thầy, cô khác trong khoa.

11h00 – 11h30’:

Tổng kết & bế mạc hội nghị.

            Để Hội nghị diễn ra nhanh gọn và giải quyết được thõa đáng các ý kiến đóng góp của sinh viên, yêu cầu các lớp gửi ý kiến của lớp mình và danh sách sinh viên tham dự Hội nghị sinh viên cấp trường (03SV/lớp (đại diện ban cán sự lớp)) cho Cô Thoa hạn chót là ngày 22/3/2018. Các ý kiến đóng góp sẽ được chuyển cho người có trách nhiệm trong Khoa trả lời, nếu có ý kiến đối với nhà Nhà Trường hay các Phòng, Ban trong trường thì Khoa sẽ chuyển tiếp.
            Trân trọng.

 
 
 
 


 

TM.BAN CHỦ NHIỆM KHOA
PHÓ TRƯỞNG KHOA
 

 (Đã ký)
 
TS. Trần Anh Tú

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top