Lịch bảo vệ LVThS của HV Mai Hoàng Đảm ngành Kỹ thuật Dầu khí

Ngày cập nhật 01-02-2024

  • Tên đề tài:  Đặc điểm sinh địa tầng và chính xác hóa ranh giới địa tầng trầm tích Miocen dưới - Oligocen trũng Tây Bạch Hổ, bể Cửu Long
  • Ngành: Kỹ thuật Dầu khí
  • Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Xuân
  • Thời gian bảo vệ:  15h00, ngày 01/02/2024 (thứ 5)
  • Địa điểm:  Phòng 204B8 Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top