Thông báo về việc triển khai đề cử cho giải thưởng "Tuổi trẻ Bách khoa - BK Youth Award" năm 2023

Ngày cập nhật 14-12-2023

Văn phòng Đoàn trường kính gửi đến các đơn vị Thông báo về việc triển khai đề cử cho giải thưởng "Tuổi trẻ Bách khoa - BK Youth Award" năm 2023, cụ thể như sau:
- Nội dung thông báo: file đính kèm.
Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chuẩn xét chọn giải thưởngfile đính kèm. 
Các biểu mẫu đính kèm: xem tại link sau: https://bit.ly/TIEUCHUANXETBKYA
 
Văn phòng kính đề nghị các đơn vị thông tin đến đoàn viên, hội viên, sinh viên tại đơn vị được biết và đăng ký tham gia giải thưởng này. Đồng thời, kính đề nghị các đơn vị hỗ trợ đẩy mạnh truyền thông về giải thưởng trên các trang truyền thông của đơn vị mình.
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top