PTSC G&S tuyển dụng số lượng lớn nhân sự tháng 10/2023

Ngày cập nhật 11-10-2023

Link  trực tiếp từ PTSC: View

1. Nhân viên Vận hành và bảo dưỡng ROV

Số lượng: 05 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ROV và các thiết bị đi kèm.
 • Tiếp nhận vật tư thiết bị, xây dựng kế hoạch liên quan đến bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị ROV.
 • Chuẩn bị các quy trình để thực hiện dự án.
 • Tham gia thực hiện dự án ROV trên biển và làm báo cáo sau dự án.
 • Địa điểm làm việc: Vũng Tàu và ngoài khơi.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên.
 • Chuyên ngành: Điện – Điện tử, Cơ điện tử, Điều khiển tự động hoặc Cơ khí.
 • Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương. Giao tiếp tốt.
 • Tin học: Thành thạo MS Office, Autocad và các phần mềm chuyên dụng.
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm tốt, năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc, thân thiện, hòa đồng.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu.
 • Tuổi không quá 30 tuổi.
 • Ưu tiên: Ứng viên có hộ khẩu/sinh sống tại Vũng Tàu.

2. Nhân viên Tổ Dịch vụ Địa vật lý

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan tới chào giá, đấu thầu cung cấp dịch vụ địa vật lý.
 • Phối hợp với Tổ Kinh tế hợp đồng thực hiện công tác thanh quyết toán với khách hàng/đối tác.
 • Địa điểm làm việc: Vũng Tàu.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Bách Khoa, Đại học Dầu khí, Đại học KHTN hoặc nước ngoài).
 • Chuyên ngành: Địa vật lý hoặc tương đương.
 • Tiếng Anh: TOEIC 400 trở lên hoặc tương đương. Giao tiếp tốt.
 • Tin học: Thành thạo MS Office, Excel.
 • Nam/Nữ, sức khỏe tốt, đủ điều kiện làm việc.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác khảo sát thực địa và có hiểu biết về công tác chào giá, đấu thầu.

3. Nhân viên Tổ Dịch vụ Địa chất công trình

Số lượng: 02 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện các công việc liên quan tới chào giá, đấu thầu cung cấp dịch vụ địa chất công trình.
 • Phối hợp với Tổ Kinh tế hợp đồng thực hiện công tác thanh quyết toán với khách hàng/đối tác.
 • Địa điểm làm việc: Vũng Tàu.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Bách Khoa, Đại học Dầu khí, Đại học KHTN hoặc nước ngoài).
 • Chuyên ngành: Địa chất công trình hoặc tương đương.
 • Tiếng Anh: TOEIC 400 trở lên hoặc tương đương. Giao tiếp tốt.
 • Tin học: Thành thạo MS Office, Excel.
 • Nam/Nữ, sức khỏe tốt, đủ điều kiện làm việc.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác khảo sát thực địa và có hiểu biết về công tác chào giá, đấu thầu.
 • Ưu tiên: Ứng viên không quá 30 tuổi.

4. Nhân viên Tổ Kinh tế - Hợp đồng

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Soạn thảo, đàm phán hợp đồng với khách hàng, đối tác bằng tiếng Việt, tiếng Anh.
 • Soạn thảo các công văn, thư tín, biên bản họp.
 • Địa điểm làm việc: Vũng Tàu.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế, Đại học Luật, Đại học Kinh tế - Luật hoặc Đại học có chuyên ngành đào tạo tương tự).
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Luật hoặc tương tự.
 • Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office, Excel.
 • Kỹ năng: Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận.
 • Nam/Nữ, sức khỏe tốt, đủ điều kiện làm việc.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong công tác soạn thảo, đàm phán hợp đồng.
 • Ưu tiên: Ứng viên không quá 30 tuổi.

5. Nhân viên Tổ Quản lý dự án Địa vật lý

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Làm điều phối viên và phối hợp với các tổ chuyên môn, phòng chức năng liên quan và đối tác chuẩn bị hồ sơ thầu; quản lý và triển khai các dự án được giao.
 • Thực hiện công tác mua sắm vật tư, dịch vụ từ các nhà cung cấp, báo cáo nhập/ xuất kho các vật tư liên quan đến Tổ QLDA ĐVL theo quy định.
 • Theo dõi, cập nhật chi phí của Tổ QLDA ĐVL để phục vụ các báo cáo khi có yêu cầu.
 • Cập nhật các báo cáo liên quan đến Tổ QLDA ĐVL theo yêu cầu của Tổ trưởng/ Tổ phó.

Yêu cầu công việc:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa…).
 • Chuyên ngành: Địa vật lý, Vật lý địa cầu.
 • Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.
 • Ưu tiên: Ứng viên Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển, văn phòng.

6. Nhân viên Tổ Quản lý dự án Địa chất công trình

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Chuẩn bị tài liệu liên quan các dự án khảo sát ĐCCT.
 • Phối hợp, hỗ trợ phòng TM&PTKD cung cấp các thông tin, tài liệu kỹ thuật ĐCCT để chuẩn bị hồ sơ đấu thầu.
 • Phối hợp với các đối tác, khách hàng nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật của các dự án khảo sát ĐCCT.
 • Nghiên cứu kỹ các yêu cầu của hợp đồng cung cấp dịch vụ khảo sát ĐCCT để thực hiện.
 • Phối hợp với Tổ VHTB Khoan ĐCCT triển khai, điều phối dự án khảo sát ĐCCT theo sự phân công của người phụ trách.
 • Hỗ trợ lãnh đạo Tổ hoàn thiện các biên bản nghiệm thu theo hợp đồng, bàn giao cho phòng TM&PTKD để hoàn thiện hồ sơ thanh toán với khách hàng và đối tác. Đánh giá, tổng kết dự án.
 • Thực hiện việc mua sắm, sửa chữa phục vụ công tác sản xuất liên quan.
 • Phối hợp với tổ VHTB Khoan ĐCCT thực hiện báo cáo giá trị xuất kho – nhập kho – tồn kho hàng quý theo Quy trình Quản lý vật tư – thiết bị.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa…).
 • Chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa kỹ thuật, Địa chất.
 • Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.
 • Ưu tiên: Ứng viên Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển, văn phòng.

7. Nhân viên Tổ Báo cáo Địa chất công trình

Số lượng: 02 người

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu các điều kiện, yêu cầu kỹ thuật từ nhiệm vụ khảo sát, khách hàng.
 • Lập báo cáo khảo sát ĐCCT theo đúng tiến độ với độ tin cậy cao.
 • Phối hợp các phòng, bộ phận liên quan của Công ty trong quá trình thực hiện công tác khảo sát ĐCCT, lập báo cáo ĐCCT trong phòng.
 • Lưu tài liệu, báo cáo, hồ sơ dự án (bản cứng, mềm) theo đúng quy trình.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa…).
 • Chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa kỹ thuật, Địa chất dầu khí.
 • Tiếng Anh: TOEIC 450 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự, biết sử dụng Auto CAD, GIS và một số phần mềm chuyên ngành ĐCCT là một lợi thế.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

8. Kỹ sư định vị, Tổ VHTB Địa vật lý + Hải dương

Số lượng: 02 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị định vị, đo sâu.
 • Hỗ trợ KS ĐVL chuẩn bị hồ sơ thầu, tài liệu kỹ thuật dự án.
 • Vận hành thiết bị định vị/ đo sâu. Thực hiện cân chỉnh và lập báo cáo cân chỉnh thiết bị định vị.
 • Đề xuất mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cần thiết cho thiết bị định vị.
 • Hỗ trợ vận hành, vận chuyển, lắp đặt và tháo dỡ thiết bị ĐVL.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa, Sư phạm kỹ thuật…).
 • Chuyên ngành: Trắc địa hoặc địa chất.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.


9. Kỹ sư VHTB ĐVL, Tổ VHTB Địa vật lý + Hải dương

Số lượng: 03 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị ĐVL và thiết bị lấy mẫu nông.
 • Vận hành thiết bị ĐVL.
 • Thực hiện lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển kiểm tra, chạy thử thiết bị ĐVL.
 • Đề xuất mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cần thiết cho thiết bị ĐVL.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa…).
 • Chuyên ngành: Điện, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

10. Kỹ sư Vận hành nguồn nổ, Tổ VHTB Địa vật lý + Hải dương

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị thuộc bộ phận Nguồn nổ của thiết bị Digital.
 • Vận hành nguồn nổ của thiết bị ĐCPGC.
 • Thực hiện lắp đặt, kiểm tra, chạy thử thiết bị Nguồn nổ của thiết bị Digital.
 • Hỗ trợ vận hành, vận chuyển, lắp đặt và tháo dỡ thiết bị ĐVL.
 • Đề xuất mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cần thiết cho thiết bị Nguồn nổ.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa, Sư phạm kỹ thuật…).
 • Chuyên ngành: Thiết bị dầu khí, điện, điện tử, tự động hóa, cơ điện tử.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

11. Phụ khoan, Tổ VHTB Khoan ĐCCT

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Kiểm tra phụ tùng, vật tư tiêu hao và vật tư dự phòng cho thiết bị ĐCCT để chuẩn bị sẵn sàng trước mỗi dự án.
 • Phối hợp với Kỹ sư khoan và Đội trưởng tiến hành đánh giá rủi ro trước khi thực hiện dự án.
 • Tiến hành pha trộn, kiểm soát chất lượng dung dịch trong quá trình khoan.
 • Phối hợp với Công nhân khoan thay thế cần khoan (thu, tháo, tiếp cần khoan).
 • Hỗ trợ Kỹ sư vận hành thiết bị CPT trong công tác thí nghiệm CPT.
 • Hỗ trợ Công nhân khoan trong công tác lấy mẫu ĐCCT, làm sạch ống lấy mẫu để sẵn sàng tiếp tục lấy mẫu.
 • Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống giàn khoan, thiết bị khoan để đảm bảo thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
 • Thông báo cho Kỹ sư khoan khi phát hiện có hư hỏng hay mất thiết bị, vật tư …
 • Hỗ trợ Kỹ sư bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị khoan, Kỹ sư khoan và Kỹ sư giám sát khoan tiến hành sửa chữa thiết bị (nếu có).

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa, ĐH/CĐ Dầu khí, ĐH Công nghiệp, CĐ Tôn Đức Thắng, CĐ Cao Thắng…).
 • Chuyên ngành: Khoan, thiết bị khoan.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Sử dụng tốt MS Office.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

12. Kỹ sư Cơ khí giàn khoan (Rig Mechanic), Tổ VHTB Khoan ĐCCT

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ Tổ trưởng lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các thiết bị khoan ĐCCT theo hướng dẫn của nhà sản xuất, phù hợp với các quy định về an toàn lao động dưới sự kiểm tra, tư vấn kỹ thuật của Máy trưởng.
 • Thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị khoan ĐCCT theo kế hoạch đề ra dưới sự tư vấn của Máy trưởng và quản lý của Đội trưởng. Đảm bảo các thiết bị luôn trong điều kiện kỹ thuật tốt, hoạt động an toàn, hiệu quả.
 • Theo dõi và phối hợp với các nhân sự vận hành thiết bị khoan ĐCCT trong việc thực hiện đúng, đầy đủ các quy trình vận hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị khoan ĐCCT.
 • Hỗ trợ Tổ trưởng lập, theo dõi danh mục các thiết bị cần kiểm tra, kiểm định định kỳ.
 • Hỗ trợ Tổ trưởng trong việc quản lý, đề xuất mua sắm vật tư, dịch vụ bảo dưỡng, đề xuất các cải tiến kỹ thuật cho hệ thống thiết bị khoan ĐCCT dưới sự kiểm tra, tư vấn kỹ thuật của Máy trưởng và Kỹ sư giám sát khoan.
 • Quản lý vật tư và các loại phụ tùng thiết yếu của hệ thống thiết bị khoan ĐCCT.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên (Đại học Hàng hải, Mỏ địa chất, Bách Khoa, Sư phạm kỹ thuật, Công nghiệp, …).
 • Chuyên ngành: Cơ khí, thủy lực, thiết bị khoan, máy tàu biển hoặc liên quan.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

13. Kỹ sư thí nghiệm, Tổ VHTB Khoan ĐCCT

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện công tác thí nghiệm mẫu đất trên tàu phù hợp với yêu cầu khách hàng và các tiêu chuẩn hiện hành.
 • Phối hợp với Kỹ sư khoan để kiểm tra, đảm bảo chất lượng mẫu trong suốt quá trình khoan khảo sát ĐCCT và lấy mẫu nông bề mặt đáy biển.
 • Quản lý danh mục các thiết bị phòng thí nghiệm, thường xuyên kiểm tra, kiểm định định kỳ để đảm bảo các thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt.
 • Chuẩn bị, hoàn thiện các dữ liệu thu được như: bản mô tả mẫu, hình chụp mẫu, kết quả thí nghiệm mẫu đất, danh sách mẫu.
 • Hỗ trợ các Kỹ sư ĐCCT giám sát công tác khoan trong suốt quá trình lấy mẫu phù hợp với yêu cầu công việc của khách hàng.
 • Kiểm kê, lưu trữ, vận chuyển và tiến hành bàn giao mẫu đất từ tàu đến phòng thí nghiệm trên bờ sau khi hoàn thành công tác khảo sát thực địa.
 • Hỗ trợ các Kỹ sư ĐCCT hoàn thiện báo cáo khảo sát sơ bộ.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên (Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa, ĐH Dầu khí…).
 • Chuyên ngành: Địa chất công trình, Địa kỹ thuật, Địa chất dầu khí.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office, CAD
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Nam, sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

14. Kỹ sư ĐCCT

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Phối hợp với Thí nghiệm viên thực hiện công tác nhận mẫu, mở mẫu, mô tả và xác định tình trạng mẫu thử.
 • Thực hiện, kiểm soát quá trình thí nghiệm và tính phù hợp của số liệu thí nghiệm từ các thử nghiệm viên thực hiện.
 • Xây dựng phương pháp thử, các hướng dẫn sử dụng thiết bị.
 • Theo dõi và đôn đốc các thử nghiệm viên.
 • Theo dõi, lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì dụng cụ, thiết bị thí nghiệm và vận chuyển.
 • Theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị và tính phù hợp các số liệu hiệu chuẩn, kiểm tra.
 • Tổng hợp và phân tích số liệu kết quả thí nghiệm do các thử nghiệm viên cung cấp.
 • Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp.
 • Đánh giá độ không đảm bảo đo.
 • Theo dõi mẫu lưu và hủy mẫu lưu.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, các trường Đại học Mỏ Địa chất, Đại học KHTN, Đại học Bách Khoa, ….
 • Chuyên ngành: Địa chất, ĐCCT, Địa kỹ thuật hoặc tương đương.
 • Tiếng Anh: TOEIC 350 trở lên hoặc tương đương.
 • Tin học: Thành thạo MS Office và các phần mềm chuyên ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

15. Thí nghiệm viên

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc

 • Thực hiện công tác mở mẫu, mô tả và xác định tình trạng mẫu thử.
 • Thực hiện công tác thử nghiệm mẫu được phân công.
 • Bảo trì và kiểm tra các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.
 • Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các kết quả thí nghiệm do mình thực hiện.
 • Lưu mẫu, bảo quản mẫu và thực hiện hủy mẫu.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
 • Chuyên ngành: Địa chất, ĐCCT, Địa kỹ thuật hoặc tương đương.
 • Tiếng Anh: Giao tiếp tốt trong công việc.
 • Tin học: Thành thạo MS Office.
 • Kinh nghiệm: Có chứng chỉ Có chứng chỉ thử nghiệm viên phòng thí nghiệm, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương tự.
 • Sức khỏe tốt đủ điều kiện làm việc trên biển.
 • Tuổi không quá 40 tuổi.

 

(*) Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ ngày 9/10/2023 đến hết ngày 19/10/2023.

- Đợt 2: Từ ngày 20/10/2023 đến hết ngày 10/11/2023.

Chức danh có kết quả phỏng vấn Đợt 1 đã đủ số lượng cần tuyển, Công ty sẽ ngừng phỏng vấn chức danh đó trong Đợt 2.

2. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển:

- Bìa hồ sơ: ghi rõ chức danh dự tuyển (có thể ứng tuyển 01 hoặc nhiều hơn 01 chức danh, nếu đáp ứng được yêu cầu).

- Nội dung hồ sơ gồm: Đơn xin việc (Tiếng Việt + Tiếng Anh); Sơ yếu lý lịch có dán ảnh xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú trong vòng 06 tháng; CV (tiếng Anh); 05 ảnh 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng); Bản sao công chứng Giấy CMND, các văn bằng chứng chỉ liên quan; Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện đi làm/đi biển (tùy thuộc vị trí dự tuyển) trong vòng 06 tháng; Sổ Bảo hiểm xã hội photo (nếu có).

- Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ nếu không đạt yêu cầu.

3. Hồ sơ dự tuyển có thể gửi theo một trong các hình thức sau:

- Gửi hồ sơ giấy về địa chỉ:

Phòng HCNS, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S).

Lầu 14, Khách sạn Dầu Khí Vũng Tàu, Số 9 Đường Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu.

- Gửi qua email thuyttvu@ptsc.com.vn; người nhận - Bà Vũ Thị Thanh Thúy – Trưởng phòng HCNS.

 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

 • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
 • Email: geopet@hcmut.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
 • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Hình quảng cáo
Go to top