Tạp chí dầu kí tháng 7,8 năm 2020

Số tháng 7-2020, tháng 8-2020 đều nói tới xu thế chuyển dịch năng lượng và chiến lược phát triển năng lượng Quốc Gia, Nghị quyết 55-NQ/TW: Tầm nhìn mới trong phát triển năng lượng và nhiều thông tin về dầu khí, quản trị rủi ro, phát hiện dầu khí v.v..
 
Số tháng 7-2020:
 

Các bài khác:

 

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT VÀ DẦU KHÍ

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Email: geopet@hcmut.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/geopet1978
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top