Công ty PVEP thông báo tuyển dụng

Ngày cập nhật 07-01-2022

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Từ công ty PVEP: Link)

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí trong và ngoài nước.

PVEP luôn xác định thu hút phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp để trở thành một Tổng công ty Dầu khí có tính cạnh tranh nhằm đạt được mục tiêu chiến lược phát triển ngành Dầu khí mà Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Để đảm bảo nhân lực cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vào các vị trí sau:

Chi nhánh PVEP – Trung tâm Kỹ thuật

1. 01 Kỹ sư chính Công nghệ mỏ (Senior Petroleum Engineer).

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/3qDsP7G

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3n4kYiP

2. 01 Kỹ sư chính Dự án (Senior Project Engineer)

     - Mô tả công việc: : https://bit.ly/3400Szg 

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/348ku4u

3. 01 Kỹ sư chính Công nghệ (Senior Process Engineer)

     - Bản mô tả công việc: https://bit.ly/3EJaif8

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3JveUcs

Ban Phát triển Khai thác

4. 01 Kỹ sư Công nghệ (Process Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/3EJWotb

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3pBOpua

5. 01 Kỹ sư chính Công nghệ (Senior Process Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/3exb9oR

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3FJue38

6. 01 Kỹ sư Cơ khí (Mechnical Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/31dxULq

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3mJm82S

7. 01 Kỹ sư Điện tự động hóa (Electrical & Instrument Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/3EER8Hv

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3HpUMqC

8. 02 Kỹ sư Khai thác (Production Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/3exsrSK

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3pDwlje

9. 01 Kỹ sư chính Điều khiển hệ thống (Senior DCS Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/31g2IeA

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3FHB4Gj

10. 01 Kỹ sư chính Đường ống (Senior Pipeline Engineer)

     - Mô tả công việc: https://bit.ly/3qxF6KR

     - Ứng tuyển: https://bit.ly/3JtVIfd

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top