Chuyên đề Cộng hưởng từ hạt nhân

Ngày cập nhật 16-02-2023


Ngày 16/02/2023, Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí cùng phối hợp với trung tâm CARE (http://carerescif.hcmut.edu.vn) tổ chức buổi chuyên đề về Cộng hưởng từ hạt nhân trong nghiên cứu tài nguyên nước dưới đất.

Chuyển đề được trình bày bởi GS. Anatoly - từ IRD Pháp. Giáo sư giới thiệu công nghệ mới ứng dụng trong ngành Kỹ thuật Địa chất cho sinh viên, học viên, và các nhà nghiên cứu sẽ được thực hiện liên tục ở Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí.

Bên cạnh đó, GS sẽ làm việc 2 tuần ngoài thực địa để triển khai đo đạc thử nghiệm phương pháp mới cũng như đo trên mẫu lõi trong PTN.

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top