Làm việc với đại diện Trường đại học University of Illinois Chicago để bàn về trao đổi đào tạo và nghiên

Ngày cập nhật 03-12-2022


Ngày 02/12/2022, đại điện Ban Chủ nhiệm Khoa cùng TS. Đặng Thương Huyền - Giảng viên của Khoa làm việc với đại diện Trường đại học University of Illinois Chicago để bàn về trao đổi đào tạo và nghiên cứu.

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top