NCCS Nguyễn Tuấn đã trình bày hội thảo lần 2 chuẩn bị ra bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa

Ngày cập nhật 03-10-2023


Ngày 03-10-2023, Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn đã trình bày hội thảo lần 2 chuẩn bị ra bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Khoa với tên đề tài: "Tiến hoá trầm tích - magma giai đoạn Creta-Mioxen sớm bể Cửu Long " tại phòng 204B8 - Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí - Trường ĐHBK-ĐHQG HCM

  • Ngành: Kỹ thuật Dầu khí
  • Tập thể hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Xuân - GS.TS Trần Văn Trị

 

Các bài khác:

 

FACULTY OF GEOLOGY & PETROLEUM ENGINEERING

  • Nhà B8, 268 - Lý Thường Kiệt - F.14 - Quận 10 - TP. HCM - Việt Nam
  • Điện thoại : (84.028)38647256 - Ext: 5777
Go to top